Celní správa ČR upozornila na další podvodné e-maily zasílané jejím jménem

ilustrace ikona email na displeji mobilního telefonu

Celní správa ČR upozorňuje, že jsou jejím jménem opětovně rozesílány příjemcům zásilek objednaných v zahraničí podvodné e-maily a zprávy, které požadují úhradu v zahraniční měně za provedené celní řízení.

Podvodné e-maily byly odesílány z domény @hotmail.com, kdy podvodníci jménem Celní správy ČR požadují zaplatit částku 3 200 EUR za zásilku obsahující velké množství peněžní hotovosti. Její blíže nespecifikovaná část má údajně podléhat diplomatické imunitě. Pro její propuštění do volného oběhu (proclení) je vyžadován negativní PCR test a úhrada částky v zahraniční měně za „přeshraniční povolení pro celní řízení“. Oba uvedené dokumenty má následně předložit příjemce při celním řízení na Celním úřadě Praha Ruzyně. Celý e-mail je psán v anglickém jazyce.

Celníci dále evidují případy, kdy jsou občanům rozesílány podvodné zprávy i prostřednictvím aplikace WhatsApp s podobným požadavkem na úhradu za celní řízení, aniž by si zásilku objednali. V těchto případech bylo zneužito jméno brig. gen. Mgr. Pavla Kotraby, 1. zástupce generálního ředitele GŘC, který v podvodných zprávách údajně požaduje zaplacení částky 3 000 EUR.

Pokud tak osoba neučiní, bude předána Policii ČR.Celní správa ČR důrazně upozorňuje, že se jedná o podvodné e-maily a zprávy, jejichž cílem je obohatit se a oklamat příjemce. Aktuální informace o probíhajícím celním řízení poštovních zásilek do hodnoty 150 EUR jsou k dispozici na www.celnicka.cz

Ověření celního řízení

Celní orgány při celním řízení komunikují s příjemcem/deklarantem prostřednictvím ověřených komunikačních cest. Služba celního řízení je zdarma, celníci nevyžadují při celním řízení žádná přeshraniční povolení, PCR testy ani platbu v zahraniční měně.

Vyzýváme občany, aby se v případě jakýchkoli pochybností obrátili na infolinku Celní správy ČR či zaslali dotaz na info@cs.mfcr.cz .

Zdroj: Celní Správa ČR, Foto: Torsten Dettlaff / Pexels

Na podobná podvodná jednání se zneužitím jména Celní správy ČR již její pracovníci upozornili na konci minulého roku. Psali jsme zde: https://itrevue.cz/pozor-na-podvodne-maily-od-celni-spravy/