Rainforest Connection a Huawei spolupracují na prevenci nelegální těžby i lovu zvěře

spolupráce Huawei a Raiforest Connection ochrana nelegální těžba a lov zvěře

Společnost Huawei pomáhá chránit přírodu pomocí technologií. Prostřednictvím digitální iniciativy Tech4all pomáhá s detekcí nelegální těžby nebo při ochraně ohrožených druhů.

Využívá k tomu své technologie a aplikace ke zjednodušení práce organizací i jednotlivých ochránců přírody na celém světě. Působí v Chile, Kostarice, Tichomoří a v Evropě, kde se podílí na ochraně pralesů, ohrožených druhů zvířat i chráněných území. 

Ochrana flóry a fauny

Digitální inkluzní iniciativa Tech4all společnosti Huawei pomáhá svými inovacemi chránit flóru a faunu po celém světě. Využívá technologií a aplikací ke zjednodušení úkonů potřebných k efektivní ochraně přírody.

Cílem iniciativy je vytváření inovativních digitálních řešení pro studium biodiverzity. Potřebné poznatky dále slouží jako indicie pro stanovení konkrétních opatření k ochraně přírody a také ke zvýšení efektivity managementu ochrany přírody.

Využití akustických senzorů 

Americké deštné pralesy dlouhodobě trpí nepřetržitou těžbou dřeva. Kácení lesů přitom často probíhá nelegálně. Místní vlády regulují, jaké objemy dřeva lze vytěžit, aby se škody na flóře neprojevovaly jako neúnosné.

Přesto stále dochází k nelegální těžbě, tu se však díky moderním technologiím daří eliminovat. Důsledky odlesňování mají totiž celoplošný dopad nejen na rostliny a jejich produkci kyslíku, ale také ovlivňují biodiverzitu pralesů. Nadměrný hluk motorových pil poznamenává chování a zdraví místních živočichů. Zamezení nelegální těžby znamená přínos pro celý ekosystém, včetně fauny.

Rozpoznání hrozeb má zásadní význam pro správné řešení problému, nejen v případě pralesů. Projekt Nature Guardian společnosti Huawei a startup Rainforest Connection využívá zvukové záznamy z terénu, ze kterých dokáže rozpoznat zvuk případné těžby. Jakmile je zvuk těžby detekován, odešle se upozornění o nelegálních aktivitách lokálním strážcům přírody, kteří mohou okamžitě zasáhnout a kácení stromů zabránit. 

spolupráce Huawei a Raiforest Connection ochrana nelegální těžba a lov zvěře

Projekty Nature Guardian se nezaměřují jen na ochranu deštných pralesů. Například v Řecku pomáhají inovace společnosti Huawei s ochranou divoké zvěře, která je častým zdrojem zisku pro pytláky. Pytláctví lze jen obtížně kontrolovat kvůli těžko schůdnému horskému terénu. I zde pomáhají akustické senzory, které pokryjí danou lokalitu a monitorují tamější zvukovou stopu. 

Úspěchy projektu Nature Guardian 

Projekt Nature Guardian se podílí na uvedených a dalších činnostech ve 22 zemích světa. Celkem monitoruje plochu o velikosti 145 tisíc hektarů v 37 přírodních rezervacích. Jeho unikátní technologie dokáže rozpoznat ze zvukových záznamů na 630 živočišných druhů, z toho 100 ohrožených vyhynutím.

Důležitý aspekt tohoto projektu spočívá v jeho udržitelnosti. Sledováním záznamů zvuku v reálném čase se redukuje nutnost hlídkovat v terénu, čímž se mj. snižuje počet najetých kilometrů ve vozidlech na fosilní paliva. V rámci projektu se tak zabránilo úniku devíti milionů tun emisí uhlíku.

spolupráce Huawei a Raiforest Connection ochrana nelegální těžba a lov zvěře

Technologie, které projekt využívá, je cloudový bioakustický monitoring se systémem umělé inteligence. Data získaná v reálném čase se zasílají do cloudového úložiště a poté jsou vyhodnocována umělou inteligencí. Po identifikaci jednotlivých zvuků se v reálném čase strážcům parků rozesílají upozornění o probíhající nelegální činnosti na principu end to end řešení. 

Jako mimořádné vyznamenání tohoto projektu získala v roce 2021 společnost Huawei a Rainforest Connection ocenění GLOMO, udílené OSN, za vynikající mobilní služby v oblasti udržitelného rozvoje. 

Zdroj a foto: Huawei

Podívejte se i na další zajímavé články na webu IT Revue v rubrikách Hardware, Software, Elektronika nebo Ostatní. IT Revue můžete sledovat i na Facebooku nebo Instagramu.