Schlieger v roce 2023 zvýší počet instalací FVE a zkrátí dobu zpracování zakázek

Schlieger FVE plány 2023 instalace reklamace záruka otázky odpovědi

Schlieger v polovině dubna 2023 představil své plány FVE pro letošní rok. Posiluje týmy spolupracovníků, zlepšuje jejich proškolení a chystá se instalovat až 1 200 FVE zakázek měsíčně, přičemž zkracuje dobu jejich zpracování na 6 měsíců.

Rekordní počty instalací FVE

Podle informací Solární asociace bylo jen za loňský rok v tuzemsku zprovozněno bezmála 34 000 fotovoltaických elektráren (FVE), což je český rekord. Aktuální data naznačují, že letos ČR směřuje k pokoření tohoto „solárního“ milníku. Z dat Státního fondu životního prostředí ČR a Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) v prvním čtvrtletí 2023 meziročně stoupl počet žádostí o dotaci na fotovoltaiku trojnásobně.

Zvýšený zájem o fotovoltaiku má ovšem i stinné stránky. Na trhu s OZE kvůli zvýšenému zájmu spotřebitelů působí stovky dodavatelů, jejichž zkušenosti nebo kapacity plnit závazky vůči klientům se diametrálně liší. Slibované prověřování subjektů dodávajících tepelná čerpadla nebo fotovoltaické systémy ale ze strany státu nadále chybí. Společnost Schlieger v tomto ohledu vyzývá k urychlené koncepční změně a hledá i vlastní řešení. 

„Své služby v oboru OZE nabízejí zákazníkům stovky firem. Celá řada z nich je ovšem na trhu jeden nebo dva roky, některé i v řádů měsíců. A logicky nemají dostatek zkušeností, know-how, odborného personálu ani skladových zásob,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger. „Je zvláštní, že například právě personální a produktové zajištění dodavatelů stát jako garant dotací do OZE absolutně neřeší. Přitom prostředky, které stát prostřednictvím dotací do segmentu vkládá, jsou nezanedbatelné,“

„Za celý rok 2022 bylo proplaceno bezmála 9 900 žádostí o dotace na tepelná čerpadla v hodnotě 942 milionů korun. V případě dotací na fotovoltaiku pak bylo proplaceno téměř 20 000 žádostí v celkové hodnotě téměř 4 miliardy korun. Za nás je tedy jednoznačně v zájmu státu, aby v segmentu, který takto významně dotuje, figurovali solidní a fundovaní dodavatelé. Dlouhou dobu slýcháme, že by měl vzniknout ve spolupráci s oborovými organizacemi seznam prověřených dodavatelů. Těmto firmám by se zákazník pak nemusel bát svěřit finance za zakázku i její odbornou realizaci. Bohužel, tento seznam stále neexistuje,“.

Odbornost firem a nedostatek kvalifikovaných pracovníků

V zahraničí dodavatelé FVE musejí prokazovat svou odbornou způsobilost. Posuzována je jejich praxe, tedy počet realizovaných instalací, a samozřejmě jejich kvalita. Podobný přístup v ČR by mohl přispět k řešení situace. Dalším problémem na trhu s FVE a tepelnými čerpadly je nedostatek kvalifikovaných revizních techniků, ale i dalších odborníků.

Neustále se probírají problémy s dodavateli, jejich valnou část ale tvoří problémy personální. Na rozvoj OZE a skokový nárůst zájmu ze strany zákazníků nereaguje středoškolské vzdělávání. „Když jsme zjistili, že absolventům středních škol chybějí některé informace potřebné pro kvalifikovanou práci v našem odvětví, snažili jsme se nabídnout jednotlivě pomoc na některých školách,“ popisuje Matějovič komplikovanou situaci a dodává: „Ukázalo se ale, že v tomto ohledu bude třeba systémové řešení, které je plně v rukou MŠMT, respektive odborných pedagogických pracovníků. Než k tomu dojde, rozhodli jsme se situaci vyřešit koncem tohoto roku otevřením velkého školicího centra, které bude vychovávat naše vlastní Schlieger odborníky. Jeho kapacitu ale plánujeme nabídnout i pro potřeby široké odborné veřejnosti.“

Více instalací FVE za kratší dobu

Společnost Schlieger poskytuje své služby na FVE trhu 13 let a v roce 2022 nainstalovali její pracovníci téměř 10 % všech FVE v republice. Na zvýšený zájem zákazníků reaguje například výrazným posílením pracovních týmů. V době konání tiskové konference bylo aktuálně zapojeno do zpracování zakázek 100 montážních čet, od květa by se měl jejich počet zvýšit na 120 (dvojnásobek z roku 2022, kdy jich bylo zapojeno 62) a v následujícím období se zřejmě bude pohybovat kolem 140 montážních týmů.

Schlieger FVE plány 2023 instalace reklamace záruka otázky odpovědi

Schlieger aktuálně instaluje 1200 fotovoltaických elektráren měsíčně, objemu zakázek odpovídají  skladové zásoby na šest měsíců dopředu v hodnotě 1,5 miliardy korun. Proti minulému období došlo k výraznému zkrácení doby realizací. Zatímco v roce 2022 byla průměrná doba zpracování zakázek 11 měsíců, letos jsou uzavírány smlouvy na zpracování v době 6 měsíců. Do konce května 2023 by měly být ukončeny všechny zakázky, které byly uzavřeny v roce 2022.

Schlieger 2023 – Zakázky a zákazníci

K zaslané zprávě přidávám přepis diskuse po tiskové konferenci, aneb otázky a odpovědi, které mohou zajímat řadu zákazníků, kteří o FVE uvažují…

Můžete uvést počet reklamací a jejich řešení?

V absolutních číslech má Schlieger největší množství zákazníků a z toho vyplývá v absolutních hodnotách i počet chyb, reklamací či stížností. V současné době se pohybuje Schlieger přibližně v rámci 2 procent takových událostí, což je běžný standard. Na tyto události se však snažíme reagovat, v září roku 2022 vzniklo zákaznické centrum, které se jednotlivými případy zabývá. Snažíme se napravovat chyby, které se staly, naším cílem je jednotlivé případy řešit a počet stížností a reklamací chceme trvale snižovat.

Jak jste na tom v komunikaci se zákazníky?

Máme nyní několik zákaznických linek, kde nás je možné kontaktovat, pracovník linky převezme informaci a v rámci firmy ji předá tak, aby se jí někdo v co nejkratší době věnoval.

Museli jste nějak omezovat příjem zákazníků? Byl třeba nějaký stop stav?

Nemuseli jsme omezovat příjem zakázek, naopak jsme potřebovali vyrůst. Pravdou je, že firma nebyla schopna reagovat na vysokou poptávku FVE, která byla oproti předchozímu období téměř čtyřnásobná. V průběhu minulého roku nebylo dost odborníků, montážníků ani autorizačních techniků. Snažili jsme se výrazně posílit stav zaměstnanců a spolupracovníků, což se nám postupně podařilo V současné době máme 120 montážních týmů, za pár týdnů se už budeme pohybovat na číslu kolem 140 týmů, které se věnují realizaci jednotlivých zakázek.

Kolik teď máte nabraných zakázek a zakázek, které jsou už vlastně po datu, kdy bylo slíbeno, že zakázky budou dokončeny?

Poslední zakázky z minulého roku – jedná se o pár desítek zbývajících zakázek – bychom měli dokončit v průběhu května 2023. V současné době, se nám daří zkracovat zpracování zakázek a podepisujeme smlouvy s termínem dokončení šest měsíců.

Jste členy Solární asociace a hlásíte se ke kodexu kvality této asociace?

Aktuálně členy Solární asociace nejsme, ale probíhají jednání o vstupu, protože je to pro nás samozřejmě důležité. Schlieger je nyní součástí CAFT (Cech Akumulace a FoTovoltaiky).  Řídíme je jak Desaterem CAFT pro výběr fotovoltaiky, tak i Kodexem kvality Solární asociace, která shrnuje 28 Zásad pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren.

Jak vnímáte situaci kolem skupiny Malina Group a kontaktoval vás někdo se zájmem o nějakou spolupráci nebo převzetí zakázek?

Ze společnosti Malina Group nás nikdo nekontaktoval. Mohou proběhnout nějaká jednání, ale v současné době nemáme zájem koupit Malina Group. To nutně neznamená, že bychom nemohli pomoci s nějakou instalací FVE, pokud bychom o to byli požádáni, protože na to nyní nějaké kapacity máme.

Jak vypadá poučenost zákazníků, techniků, obchodních zástupců?

Schlieger připravuje pro své spolupracovníky a obchodní zástupce školení. Každý nováček se pak školí v průběhu dvou měsíců jak ve školícím středisku ve firmě tak se jde podívat na nějakou montáž. Proškolení lidé pak znají naše produkty a mají kompletní informace, takže by se nemělo stát, že by od nich klient dostal nějaké nedostatečné nebo zavádějící informace. I klientům nabízíme brožury, které si mohou pročíst, získat z nich přesné údaje a pak se podle nich rozhodnout.

Jaká je vaše morální odpovědnost? Umíte říct zákazníkovi, že se pro něj něco nehodí?

V roce 2022 založil Schlieger verifikační oddělení, ve kterém technici kontrolují všechny schromážděné podklady k jednotlivým zakázkám včetně pořízené fotodokumentace. Pokud narazí na nějaký problém či nesrovnalost, například v cenové rozvaze, v nutnosti nějakých stavebních úprav nebo úprav otopné soustavy, pak informuje zástupce a ten projedná věc se zákazníkem s tím, že za zjištěného stavu není možné smlouvu podepsat. Snažíme se tak zabránit tomu, abych obchodní zástupce podepsal smlouvu na zakázku, kterou by nebylo možné realizovat nebo by nefungovala správně. Každá zakázka je v podstatě zpracovaná na míru zákazníkovi, vychází z jeho potřeb a parametrů nemovitosti.

Jak vnímáte zapojení státu do FVE?

Pro zákazníka je důležité, aby cítil jistotu, že investice které někomu dá do ruky, jsou skutečně v bezpečí. Znamená to, že by se měl dozvědět, zda jsou firmy kvalitní a schopné zakázku nainstalovat, a jestli mají nějakou zkušenost. V tom může státu pomoci Asociace nějakým hodnocením firem.

Schlieger FVE plány 2023 instalace reklamace záruka otázky odpovědi

Druhá věc je vytváření profesionálů. Situace kolem energetiky se vyvíjí, všichni se snaží být samostatní a obor energetiky potřebuje nějak růst. Ale růst se nedostaví, pokud budou chybět profesionálové. Potřebné obory se nevyučují na středních školách, neexistuje nějaký obor, který by se problematice věnoval. Zde určitě by stát měl nějak v dlouhodobém hledisku pomoci. Nějaký systém hodnocení firem je již ve fázi projednávání.

Jaká je úspěšnost vyřizování státní dotace a co nastane když se vyřídit nepodaří

Pokud jsou splněny všechny podmínky u zákazníka, pak by mělo být vyřízení dotace stoprocentní.

Existují oblasti, kde fotovoltaiku nelze připojit do rozvodné sítě. Jaké je řešení?

My kontaktujeme ČEZ, EGD a ostatní distributory a zjišťujeme kdy bude připojení možné a informujeme zákazníka ještě předtím, než se podepíše smlouva. Pokud je připojení možné, pak domlouváme s distributorem možnost připojení a rezervujeme pro zákazníka výkon a připojení po dokončení zakázky. Kapacita nemusí být k dispozici v době uzavírání zakázky, ale může se objevit v řádu měsíců, tedy může být k dispozici po dokončení zakázky.

Jak se díváte na malé zákazníky, kteří si chtějí dát na střechu třeba jen 4 nebo 5 panelů jen pro vlastní potřebu, třeba pro ohřev boileru vody a podobně? Řada lidí tvrdí, že zkoušeli uzavřít smlouvu u dodavatelů FVE řešení a nebyli úspěšní.

Neděláme rozdíl mezi velkými a malými zakázkami, ale existují určitá technická omezení, kdy není možné zakázku zpracovat. Pokud chce třeba zákazník ohřev vody, pak bych zřejmě doporučil místo FVE solární kolektory, které máme také k dispozici. Jsou méně náročné na instalaci, levnější na provoz… Další věc, kterou je třeba vzít v úvahu, jsou technické možnosti. Nemůžeme na střechu dát třeba méně než 5 panelů, protože instalovaný střídač by s menším počtem nepracoval.

Děláte jen malé zakázky panely nebo i větší celky?

Nabízí i zpracování větších zakázek, otevřeli jsme novou divizi pro zpracování zakázek nad 10 kWp. Máme zpracovanou zakázku 50 kWp v Jindřichově Hradci a další čekají na realizaci.

Jaká je proinstalovanost FVE ve srovnání se zahraničím?

V ČR je proinstalovanost velmi nízká, jde přibližně 4 procenta rodinných domů (podle statistických údajů je v ČR celkem přes 80 000 realizací). Na 10 až 11 procent se v ČR dostaneme přibližně kolem roku 2030. Pokud situaci srovnáme například s Polskem, máme co dohánět. Má již nyní proinstalovanost kolem 16 procent.

Dáváte záruku na panely až 30 let. Jak se řeší jejich likvidace po skončení životnosti? A jak se řeší jejich poškození během provozu?

Každá dodavatelská firma, která používá prvky pro stavbu FVE, ať jde o panely, baterie, střídače a další, musí mít podepsanou smlouvu s odběratelem, který je schopen jednotlivé díly po skončení životnosti odebrat a ekologicky zlikvidovat. My samozřejmě takovou smlouvu máme. Poškozené díly měníme ve spolupráci s dodavatelem v případě potřeby kus za kus.

Kolik procent realizací je připojeno do gridu a kolik je v režimu ostrovního řešení?

V říjnu roku 2022 jsme měli asi 80 klientů, kteří byli připojeni pouze ve zjednodušeném připojení, na konci listopadu 2022 jich bylo již 250. Nárůst je větší, ale když to porovnám v počtu celkových instalací, kterých je nyní více než 10 000, jde stále o velmi malé procento.

Jak podle vás porostou počty instalací a celkový instalovaný výkon?

Předpokládáme výrazný nárůst instalací a instalovaného výkonu, přizpůsobujeme tomu počet pracovních týmů a spolupracovníků, skladové zásoby, technické zajištění. V roce 2022 měl Schlieger 237 spolupracovníků, v roce 2023 očekáváme nárůst na 680 spolupracovníků. Celkový instalovaný výkon v roce 2021 byl 87 MWh, v loňském roce 2022 došlo k výraznému nárůstu o téměř 4 tisíce procent na 3,45 GWh. Plán pro rok 2023 předpokládá přibližně trojnásobný nárůst na 10 GWh. Podílet se na něm budou jak nové zakázky do 10 kWp, tak větší celky do 50 kWp, pro jejichž realizace jsme otevřeli novou divizi.

Jaká je skladba instalací, které jste dosud realizovali?

Do současné doby společnost Schlieger realizovala přes 10 000 instalací. Z toho je 750 instalací sad solárních kolektorů (7,5 %), 2 520 instalací tepelných čerpadel (25,2 %) a 6 730 fotovoltaických elektráren (67,3 %)

Jaká je typická doba návratnosti investice do fotovoltaiky?

Návratnost investice je velmi individuální a odvíjí se podle podmínek u každého klienta. V současné době se u našich zakázek pohybuje v rozmezí 4 až 6 let.

Mají zákazníci kromě dotačního programu NZÚ zájem také o čerpání dotací NZÚ Light, která je určena nízkopříjmovým skupinám obyvatel?

NZÚ Light vnímáme velmi pozitivně, je to nová věc, která v dotačních pobídkách chyběla. Je zacílena na nízkopříjmové domácnosti a umožňuje jim dosáhnout na realizaci zakázky tím, že nabízí dotační prostředky před realizací. To je rozdíl od NZÚ, kdy jsou peníze z dotačního programu vypláceny až po realizaci zakázek. Mezi našimi zákazníky je o tento dotační program velký zájem.

Jak řešíte nějaké problémy se zpožděnou instalací u klienta? Uvažujete o nějaké kompenzací při nedodržení domluvených termínů instalace?

Tyto problémy řeší naše centrum péče o zákazníky a naše reklamační oddělení, které se zákazníkem řeší případnou ztrátu vzniklou zpožděním zakázky. Vypočítáme z toho nějakou částku, kterou odečítáme od ceny zakázky. Součástí smlouvy o dílo je stanovené penále při nedodržení termínu zhotovení zakázky. Hlavním cílem společnosti je vyjít vstříc zákazníkům tak, aby byli spokojeni. Nejde jen o realizaci zakázky, ale i následný servis, který je také důležitý.

Obrací se na vás zákazníci, kterým postavil FVE někdo jiný, abyste jim pomohli se servisem v případě, že původní firma, která zakázku instalovala, již třeba přestala existovat?

Stává se to a dokážeme takovým zákazníkům vyjít vstříc. Máme servisní týmy pro vlastní řešení a instalace, ale také týmy, které v případě potřeby dokážou pomoci i dalším uživatelům FVE. Jedná se jak o technickou podporu na telefonu, tak o přímý zásah v terénu. Obracejí se na nás jak zákazníci, tak třeba malé firmy, které na nějaký rychlý servisní zásah třeba z kapacitních důvodů nestačí. Upřesnil bych, že zpravidla nejde o převzetí záruky za někoho jiného, ale o konzultaci, nacenění výjezdu a provedení zásahu u zákazníka, který naši pomoc potřebuje.

Zdroj a foto: Schlieger, IT Revue

Podívejte se i na další zajímavé články na webu IT Revue v rubrikách Hardware, Software, Elektronika nebo Ostatní. IT Revue můžete sledovat i na Facebooku nebo Instagramu.