Dell pŇôedstavil notebooky Latitude 9440, 7340, 7440 a Precision 5680

notebook Dell Latitude 9440 cena

Dell pŇôedstavil nov√© pracovn√≠ notebooky Latitude 9440, 7340, 7440 a Precision 5680. Jsou zamńõŇôeny na na hybridn√≠ pr√°ci, udrŇĺitelnost i design.

Nov√° portfolia produktŇĮ Latitude a Precision stav√≠ zejm√©na na v√Ĺkonn√Ĺch procesorech Intel Core 13. generace a nejnovńõjŇ°√≠ch funkc√≠ch n√°stroje Dell Optimizer, kter√© pŇôin√°Ň°ej√≠ inteligentn√≠ pŇôizpŇĮsoben√≠ cel√©ho ekosyst√©mu potŇôeb√°m jednotliv√Ĺch uŇĺivatelŇĮ.

Ňėada Latitude se dońćkala vylepŇ°en√©ho designu, pokrońćil√Ĺch funkc√≠ pro audiovizu√°ln√≠ spolupr√°ci, udrŇĺiteln√Ĺch materi√°lŇĮ nebo kl√°vesnic s technologi√≠ mini-LED, kter√© Ň°etŇô√≠ baterii. Podporuje mimo jin√© pŇôipojen√≠ do s√≠t√≠ mobiln√≠ho internetu 5G. SamozŇôejmost√≠ je Ň°irok√° Ň°k√°la ŇôeŇ°en√≠ pro zabezpeńćen√≠ dat vńćetnńõ automatick√© detekce pŇô√≠tomnosti ńći nepŇô√≠tomnosti opr√°vnńõn√©ho uŇĺivatele.

Dell Latitude 9440

ZaŇô√≠zen√≠ Latitude 9440 2v1 je inspirov√°no ikonick√Ĺm designem Ňôady XPS, ale s uzpŇĮsoben√≠m pro firemn√≠ uŇĺivatele. Barva fr√©zovan√©ho hlin√≠ku a grafitu pŇĮsob√≠ elegantn√≠m pr√©miov√Ĺm dojmem, ale designov√© proveden√≠ z√°roveŇą dominuje vysok√Ĺm v√Ĺkonem. PŇôepracovan√Ĺ syst√©m chlazen√≠ vyuŇĺ√≠v√° dvojici ventil√°torŇĮ s v√Ĺdechem na zadn√≠ stranńõ, takŇĺe notebook zŇĮst√°v√° celkovńõ chladnńõjŇ°√≠ a bńõŇĺ√≠ tiŇ°eji.

Design vych√°z√≠ vstŇô√≠c potŇôeb√°m firemn√≠ch uŇĺivatelŇĮ, zajiŇ°Ň•uje celodenn√≠ pohodlnou pr√°ci i √ļsporu energi√≠. Dell zde uplatil svŇĮj udrŇĺiteln√Ĺ koncept PC ‚ÄěLuna‚Äú. a d√≠ky nov√© technologii kl√°vesnice s mini-LED podsv√≠cen√≠m sn√≠Ňĺil jej√≠ spotŇôebu energie aŇĺ o 75 % a prodlouŇĺil v√ĹdrŇĺ baterie.

notebook Dell Latitude 9440 cena

҆pińćkov√° nov√° kl√°vesnice sest√°v√° z Ň°irŇ°√≠ch kl√°ves bez mezer (tzv. zero-lattice), mezi nimiŇĺ je vńõtŇ°√≠ √ļhel. Ten spolu se zaoblen√≠m hran pom√°h√° jednotliv√© kl√°vesy po hmatu rozliŇ°it. Obraz na nov√©m notebooku Latitude 9440 je ostŇôejŇ°√≠ a v√ĹraznńõjŇ°√≠, 14″ displej m√° pomńõr stran 16:10 a rozliŇ°en√≠ QHD+.

ZaŇô√≠zen√≠ Latitude 9440 je vybaveno touchpadem s haptickou odezvou, kterou si uŇĺivatel mŇĮŇĺe pŇôizpŇĮsobit dle sv√Ĺch preferenc√≠ a usnadnit si tak pr√°ci. Funkce zapnut√≠/vypnut√≠ mikrofonu, zapnut√≠/vypnut√≠ kamery, sd√≠len√≠ obrazovky a textov√© konverzace lze pŇôi hovorech pŇôes Zoom ovl√°dat pŇô√≠mo z touchpadu, pŇôińćemŇĺ v prŇĮbńõhu letoŇ°n√≠ho roku bude zprovoznńõno tak√© propojen√≠ s Microsoft Teams.

Dell Latitude 7000

Nov√° Ňôada Latitude 7000 nab√≠z√≠ ultralehk√© modely i modely s hlin√≠kov√Ĺm Ň°asi v rŇĮzn√Ĺch velikostech a proveden√≠ch a s rŇĮznou v√Ĺbavou pro potŇôeby tńõch, kdo potŇôebuj√≠ b√Ĺt pŇôi pr√°ci mobiln√≠. M√° pomńõr stran 16:10 a stejnou kl√°vesnici s energeticky √ļsporn√Ĺm mini-LED podsv√≠cen√≠m, kter√© usnadŇąuje pr√°ci bez ohledu na m√≠sto nebo denn√≠ dobu.

notebook Dell Latitude 7340 7440 cena

Modely Latitude 7340/7440 Ultralight nab√≠z√≠ vysokou produktivitu a maxim√°ln√≠ mobilitu v tenk√©m a lehk√©m proveden√≠. Novńõ jsou k dispozici s displeji o velikosti 14″ a jde tak o nejmenŇ°√≠ a nejlehńć√≠ 14″ a 13,3″ pr√©miov√© podnikov√© notebooky na trhu.

S hmotnost√≠ pod 1 kg u 13″ verze a lehce pŇôes 1 kg u 14″ verze a Ň°asi vyroben√Ĺm z hoŇôńć√≠ku jsou zaŇô√≠zen√≠ lehk√°, ale extr√©mnńõ odoln√° a pŇô√≠jemn√° na dotek. Nav√≠c disponuj√≠ 5MPx kamerou a pŇôipojen√≠m 5G pro lepŇ°√≠ moŇĺnosti spolupr√°ce bez ohledu na to v jak√©m m√≠stńõ uŇĺivatel potŇôebuje pracovat. Nov√° modroŇ°ed√° ‚ÄěŇô√≠ńćn√≠‚Äú barva vytv√°Ňô√≠ modern√≠ pr√©miov√Ĺ vzhled.

notebook Dell Latitude 7340 7440 cena

Ňėada Latitude 7000 je k dispozici tak√© v proveden√≠ 13″, 14″ a novńõ 16″ s hlin√≠kov√Ĺm Ň°asi. UŇĺivatel√© mohou pracovat efektivnńõ d√≠ky vylepŇ°en√Ĺm funkc√≠m zvńõtŇ°en√©ho touchpadu a vysoce kvalitn√≠m reproduktorŇĮm. Pracovn√≠ci maj√≠ na v√Ĺbńõr mezi 5MPx IR, FHD IR a FHD kamerami, kter√© zajist√≠ jeŇ°tńõ vyŇ°Ň°√≠ kvalitu videokonferenc√≠.

Dell Precision 5680

TvŇĮrci, design√©Ňôi, konstrukt√©Ňôi a dalŇ°√≠ specializovan√≠ uŇĺivatel√© maj√≠ sv√© vlastn√≠ poŇĺadavky. UpŇôednostŇąuj√≠ v√Ĺkon a grafick√© schopnosti pro provoz n√°rońćn√Ĺch aplikac√≠ a softwaru v kancel√°Ňôi, ve studiu nebo na cest√°ch. Nov√© mobiln√≠ i stoln√≠ pracovn√≠ stanice nab√≠dnou nejnovńõjŇ°√≠ procesory Intel Core 13. generace a grafick√© karty NVIDIA RTX Ada.

Kromńõ nav√ĹŇ°en√≠ v√Ĺpońćetn√≠ho i grafick√©ho v√Ĺkonu u verze elegatn√≠ho 14″ modelu Precision 5480 pŇôich√°z√≠ Dell tak√© s √ļplnou novinkou – 16″ mobiln√≠ pracovn√≠ stanic√≠ Precision 5680. Navzdory tenk√©mu a lehk√©mu proveden√≠ mŇĮŇĺe b√Ĺt v maxim√°ln√≠ konfiguraci osazena procesorem Intel Core i9 (45 W), aŇĺ 64 GB pamńõti DDR5 i mobiln√≠ grafickou kartou NVIDIA RTX 5000 Ada.

UŇĺivatel√© ocen√≠ ostr√Ĺ obraz displeje typu InfinityEdge s minim√°ln√≠m r√°meńćkem na 3 stran√°ch a pomńõrem stran 16:10, trackpad s haptickou odezvou, ńćtyŇôi ‚ÄěGrade A‚Äú reproduktory, rozliŇ°en√≠ displeje aŇĺ UHD+ s technologi√≠ PremierColor nebo infrańćervenou kameru FHD se senzorem pŇôibl√≠Ňĺen√≠ a intenzity okoln√≠ho svńõtla.

notebook Dell Precision 5680 cena

Vzhledem k vysok√©mu v√Ĺkonu samostatn√© grafick√© karty je u modelu Precision 5680 nutnost√≠ chlazen√≠. Dell zde vyuŇĺil svou patentovanou technologii ventil√°toru se dvńõma protilehl√Ĺmi v√Ĺdechy ‚Äď coŇĺ znamen√°, Ňĺe syst√©m zvl√°d√° i n√°rońćn√© pracovn√≠ postupy a aplikace. D√≠ky portu HDMI, slotu pro SD kartu pln√© velikosti a voliteln√© ńćteńćce ńćipov√Ĺch karet maj√≠ kreativn√≠ i technińćt√≠ uŇĺivatel√© k dispozici spolehliv√© a bezpeńćn√© n√°stroje.

Aktualizace se dońćkalo i Ň°irŇ°√≠ portfolio zaŇô√≠zen√≠ Dell Precision ‚Äď od z√°kladn√≠ch mobiln√≠ch pracovn√≠ch stanic Ňôady 3000 aŇĺ po nejv√ĹkonnńõjŇ°√≠ mobiln√≠, rackov√© pracovn√≠ stanice i pracovn√≠ stanice v proveden√≠ tower Ňôady Precision 7000 s procesory Intel Xeon. VŇ°echna tato zaŇô√≠zen√≠ maj√≠ certifikaci ISV, coŇĺ znamen√°, Ňĺe poskytuj√≠ odpov√≠daj√≠c√≠ v√Ĺkon, rychlost a spolehlivost n√°rońćn√Ĺm uŇĺivatelŇĮm pro pr√°ci s 2D a 3D pracovn√≠mi postupy i tńõm, kteŇô√≠ chtńõj√≠ testovat hranice moŇĺnost√≠ sv√©ho technick√©ho vybaven√≠.

Dostupnost a cena

Cenu produktŇĮ ani dostupnost na ńćesk√©m trhu v√Ĺrobce ve zpr√°vńõ nezm√≠nil. Zahranińćn√≠ zdroje uv√°dńõj√≠ cenu Dell Latitude 7340 a 7440 od 1 769 USD, dalŇ°√≠ podrobnosti vńćetnńõ cen ostatn√≠ch modelŇĮ by mńõly b√Ĺt ozn√°meny kolem 20. dubna 2023, kdy maj√≠ b√Ĺt notebooky uvedeny na celosvńõtov√©m trhu. 

Zdroj a foto: Dell

Pod√≠vejte se i na dalŇ°√≠ zaj√≠mav√© ńćl√°nky na webu IT Revue v rubrik√°ch Hardware, Software, Elektronika nebo Ostatn√≠. IT Revue mŇĮŇĺete sledovat i na Facebooku nebo Instagramu.