Hi-Fi reprosoustava Elac ConneX DCB41 propojí gramofon, TV, PC i Bluetooth

Aktivní Hi-Fi reprosoustava Elac ConneX DCB41 cena

Elac uvedl na trh policovou aktivn√≠ stereo reprosoustavu Elac ConneX DCB41, kter√° propoj√≠ vŇ°echny zdroje hudby a nab√≠z√≠ vynikaj√≠c√≠ zvukov√© vlastnosti pro poslech hudby i filmov√Ĺ zvuk.

Bez zesilovańće nebo jin√©ho dalŇ°√≠ho pŇô√≠stroje ji lze pŇôi zachov√°n√≠ nejvyŇ°Ň°√≠ moŇĺn√© kvality zvuku v takto kompaktn√≠m proveden√≠ pouŇĺ√≠t ve spojen√≠ s gramofonem, televizorem, pońć√≠tańćem nebo jin√Ĺm zdrojem sign√°lu, vńćetnńõ Bluetooth zaŇô√≠zen√≠.  Pro pŇô√≠m√© propojen√≠ s tńõmito pŇô√≠stroji je vybavena vestavńõn√Ĺmi v√Ĺkonov√Ĺmi zesilovańći, gramofonov√Ĺm pŇôedzesilovańćem a mnoŇĺstv√≠m vstupŇĮ.

Skvńõl√Ĺ design a zvuk

Aktivn√≠ reprosoustava Elac ConneX DCB41 spojuje modern√≠ design, √ļŇĺasn√Ĺ zvuk a vynikaj√≠c√≠ Ňôemesln√© proveden√≠ hodn√© tohoto nńõmeck√©ho v√Ĺrobce, jehoŇĺ nejvyŇ°Ň°√≠ modely stereo sad pŇôesahuj√≠ milionovou hranici.

Reprosoustava Elac Connex pŇôedstavuje jednoduchou, vŇ°estrannou a z√°roveŇą vysoce kvalitn√≠ cestu ke skuteńćn√©mu Hi-Fi poslechu. Jej√≠ elegantn√≠ proveden√≠ s matnńõ lakovanou pŇôedn√≠ ńć√°st√≠ ozvuńćnice a odn√≠mateln√Ĺmi l√°tkov√Ĺmi mŇô√≠Ňĺkami se hod√≠ do jak√©hokoli modern√≠ho interi√©ru.

Aktivní Hi-Fi reprosoustava Elac ConneX DCB41 cena

Se zdroji hudby a filmov√©ho zvuku se propojuje pŇô√≠mo, bez nutnosti pouŇĺit√≠ samostatn√©ho zesilovańće jako mezińćl√°nku. Ten je spolu s Ňôadou konektorŇĮ pro pŇôipojen√≠ vŇ°ech mysliteln√Ĺch zdrojŇĮ vestavńõn pŇô√≠mo do reprosoustavy.

NejjednoduŇ°Ň°√≠ mysliteln√© zapojen√≠

Elac ConneX se propojuje kabelem pŇô√≠mo s gramofonem, televizorem, hern√≠ konzol√≠, pońć√≠tańćem, CD   pŇôehr√°vańćem nebo dokonce bezdr√°tovńõ s telefonem ńći tabletem.  Pro poslech pŇôes Bluetooth ve vysok√© kvalitńõ je k dispozici protokol AptX.

Aktivní Hi-Fi reprosoustava Elac ConneX DCB41 cena

Reprodukci z gramofonu s MM pŇôenoskou umoŇĺŇąuje vestavńõn√Ĺ pŇôedzesilovańć, kter√Ĺ lze aktivovat na linkov√©m vstupu, pŇô√≠znivci kvalitn√≠ho filmov√©ho stereo zvuku nebo hr√°ńći mohou vyuŇĺ√≠t HDMI rozhran√≠. Kromńõ toho je k dispozici optick√Ĺ vstup a USB s podporou vzorkov√°n√≠ aŇĺ 96 kHz /24 bit.

Aktivní Hi-Fi reprosoustava Elac ConneX DCB41 cena

UŇĺivatel√©, kter√Ĺm nestańć√≠ v√Ĺrazn√© hloubky podpoŇôen√© velk√Ĺm basreflexem nam√≠Ňôen√Ĺm dozadu a posilovańćem hlubok√Ĺch frekvenc√≠, mohou k vyhrazen√©mu RCA v√Ĺstupu reprosoustavy zapojit nav√≠c extern√≠ subwoofer.

Pomoc√≠ standardnńõ dod√°van√©ho d√°lkov√©ho ovladańće lze ovl√°dat hlasitost, pŇôep√≠nat jednotliv√© vstupy, p√°rovat reprosoustavu s dalŇ°√≠m Bluetooth zaŇô√≠zen√≠m a pŇôi t√©to formńõ poslechu tak√© ovl√°dat pŇôehr√°v√°n√≠ (zastavovat ńći pŇôeskakovat skladby).

Aktivní Hi-Fi reprosoustava Elac ConneX DCB41 cena

Ovladańćem je tak√© moŇĺn√© aktivovat speci√°ln√≠ Elac Bass XBass Enhancer, kter√Ĺ posiluje a optimalizuje reprodukci hlubok√Ĺch t√≥nŇĮ. PŇôi pŇôipojen√≠ k televizoru pomoc√≠ HDMI se hlasitost Ňô√≠d√≠ automaticky tak√© pomoc√≠ d√°lkov√©ho ovladańće televize.

҆pińćkov√Ĺ zvuk

Elac ConneX se skl√°d√° z jednoho aktivn√≠ho a jednoho pasivn√≠ho reproduktoru. V aktivn√≠ ńć√°sti, kter√° obsahuje dva 50Wattov√© zesilovańće Class D, jsou um√≠stńõny vŇ°echny vstupn√≠ i v√Ĺstupn√≠ konektory, vńćetnńõ zd√≠Ňôky pro nap√°jen√≠, coŇĺ pŇôi um√≠stńõn√≠ na n√°bytku umoŇĺŇąuje skr√Ĺt elegantnńõ veŇ°kerou kabel√°Ňĺ.

Aktivní Hi-Fi reprosoustava Elac ConneX DCB41 cena

Druh√Ĺ, pasivn√≠ reproduktor se k aktivn√≠ ńć√°sti pŇôipojuje tradińćn√≠m dvouŇĺilov√Ĺm audiokabelem. Basov√Ĺ reproduktor s vysok√Ĺm zdvihem membr√°ny zajiŇ°Ň•uje uvolnńõn√Ĺ pŇôednes v cel√©m kmitońćtov√©m rozsahu s pŇôesnńõ definovan√Ĺmi stŇôedy.

Aktivní Hi-Fi reprosoustava Elac ConneX DCB41 cena

Vlnovod v√ĹŇ°kov√©ho reproduktoru optimalizuje smńõrovou charakteristiku reprosoustavy Elac ConneX a pos√≠l√° akustickou energii pŇôesnńõ tam, kde je potŇôeba. Proveden√≠ v√Ĺdechu basreflexu v podobńõ p√≠smene ‚ÄěS‚Äú minimalizuje hluk zpŇĮsoben√Ĺ proudńõn√≠m vzduchu.

Dostupnost a cena

Aktivn√≠ reprosoustava Elac ConneX je na naŇ°em trhu k dost√°n√≠ u autorizovan√Ĺch prodejcŇĮ v imitaci ńćern√©, nebo oŇôechov√© d√Ĺhy. Koncov√° cena stereo sady se v souńćasnosti pohybuje kolem 13 000 Kńć.

Zdroj a foto: Elac

Pod√≠vejte se i na dalŇ°√≠ zaj√≠mav√© ńćl√°nky na webu IT Revue v rubrik√°ch Hardware, Software, Elektronika nebo Ostatn√≠. IT Revue mŇĮŇĺete sledovat i na Facebooku nebo Instagramu.