Huawei 5G technologie chrání přírodu a šetří energii i zdroje

Huawei 5G technologie chrání a šetří energie

Huawei jako součást 5G Roadshow představil technologie pro možnosti úspor,  které souvisejí s využitím vysokorychlostního připojení.

Nižší energetická náročnost 5G sítí

Snižování energetické stopy se stalo cílem, k němuž se v současnosti hlásí většina technologických firem. I když ICT nezatěžuje přírodu v takové míře jako výrobní podniky, jen datová centra se podílejí na úhrnu spotřeby energie v EU asi dvěma procenty, ostatní ICT technologie „přispívají“ k uhlíkové stopě minimálně podobným dílem.

Protože s příchodem 5G pokrytí datový provoz skokově vzroste, bude důležitým aspektem též jeho úspornost. Přechod na 5G sítě v tomto směru sám o sobě přináší výhodu, protože jsou efektivnější než předcházející generace.

Technologie, které pomáhají šetřit energii

K úsporám může přispět i chytrý koncept sítí. Díky pokročilým technologiím Huawei lze v současnosti monitorovat spotřebu energie jako nikdy dříve. Chytré senzory, měřiče a automatické prvky umožňují provozovatelům sítí v reálném čase zjistit, kde je potřeba energii přidat, ubrat, či zcela zastavit její přísun.

Nové sítě se snáze přizpůsobí i vzhledem ke své vyšší elasticitě. Energii však lépe využívají i samotné základnové stanice 5G. Jejich vylepšená konstrukce nepotřebuje chladicí zařízení, čímž klesá spotřeba energie, zároveň ale disponují daleko větší kapacitou.

Huawei technologie základnové stanice

Další aspekt představuje vývoj a zapojení fotovoltaických řešení, jimž se Huawei věnuje již déle než deset let. Začátek znamenalo vybavení vysílačů mobilních sítí fotovoltaickými panely. Dlouholeté zkušenosti v tomto segmentu se nyní zúročují v řešeních, která propojují fotovoltaickou a komunikační infrastrukturu.

Inteligentní výroba i logistika

Technologie 5G přinese pro všechny uživatele 5G sítí stabilnější a rychlejší připojení. Zásadní význam má zejména pro průmysl, kde lze využít její potenciál v automatizované výrobě, pro řízení strojů a mechanismů na dálku bez sebemenšího zpoždění i pro autonomní dopravu. Plošné rozšíření 5G sítí umožní skutečné využití automatizace a robotizace ve všech segmentech průmyslu.

Ukázkou takových řešení budoucnosti jsou pilotní projekty Huawei, které ukazují reálné možnosti dalšího vývoje. Například první 5G továrna v Maďarsku – jejich hlavní logistické centrum, které je jejím největším takovýmto projektem mimo Čínu. Výrobky Huawei dodává do více než 40 zemí. Komplex je obsluhovaný dopravními prostředky bez řidiče a počítačem řízenými robotickými vysokozdvižnými vozíky, které jsou připojené přes 5G k logistickému systému.

Huawei 5G továrna

Výroba a přeprava zde probíhá plně automatizovaně – od příjezdu materiálu a dílů až po uskladnění. Pracovníci nemusí materiál přenášet ručně, mobilní pracoviště zajišťují kontinuitu výroby. Kvalitu výrobků hlídá umělá inteligence, která v případě odchylky přivolá personál. Zaměstnanci jsou vybavení takovým způsobem, aby mohli vzniklé problémy okamžitě konzultovat se vzdálenými odborníky a s pomocí aplikace rozšířené reality a robotických pomocníků vzápětí zjednat nápravu.

Technologie chránící přírodu

5G sítě mohou přispět k šetření energiemi, nerostnými i lidskými zdroji ve všech oblastech průmyslu. Moderní komunikační technologie se ale také přímo zapojují do ochrany přírody. To dokazují projekty z celého světa, které byly prezentovány v rámci 5G trucku Huawei.

Zapojení komunikačních technologií ve spojení s cloudem a umělou inteligencí například pomáhá v Jižní Americe bránit nelegální těžbě deštných pralesů. Pozoruhodné projekty najdeme i v Evropě – například v Řecku je díky rychlému připojení nyní možné předcházet ničivým požárům v chráněném území poblíž Athén. Ve spolupráci s řeckým startupem PROBOTEK vzniklo inovativní řešení pro včasnou detekci požárů a okamžitý zásah s využitím 5G technologií, umělé inteligence a dronů.

Huawei technologie ochrana přírody

V Bělověžském pralese na hranici Polska a Běloruska se zase využívá akustický monitorovací systém se zapojením umělé inteligence ke studiu dopadu změn klimatu na biologickou rozmanitost oblasti. Chytrý systém na ochranu přírody a podporu vodohospodářského výzkumu v chráněných oblastech povodí Dunaje využívá ve spolupráci s Huawei také maďarská Národní univerzita.

Zdroj a foto: Huawei

Podívejte se i na další zajímavé články na webu IT Revue v rubrikách Hardware, Software, Elektronika nebo Ostatní. IT Revue můžete sledovat i na Facebooku nebo Instagramu.