Umělá inteligence v projektu Tech4Nature pomáhá s ochranou přírody

ochrana přírody Huawei Tech4Nature korálové útesy Mauritius

Moderní technologie mohou sloužit jako nástroj k ochraně přírody. Umělá inteligence je sice na začátku svého vývoje, ale už teď pomáhá v mnoha oblastech. Důkazem je její zapojení do ochrany korálových útesů u ostrova Mauritius. Tento projekt je součástí iniciativy Tech4Nature, která se zaměřuje na tvorbu digitálních řešení enviromentálních problémů. Založila ji společnost Huawei ve spolupráci s Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN).

AI ve službách přírody

Aktuální fáze projektu na Mauriciu používá mimo další technologie také umělou inteligenci, a to k analýze dat, rozhodování o ochraně a podpoře výzkumu mořských biologů. Cílem je studovat reprodukční úspěch druhů v obnovené oblasti korálových útesů na ostrově. Jde o druhou část projektu, které předcházela transplantace 25 000 korálových fragmentů z korálových školek do degradované oblasti útesového ekosystému v Pointe-aux-Feuilles, lokalitě u východního pobřeží ostrova. Lokální vedení společnosti Huawei doufá, že se tento úspěšný projekt podaří zopakovat i na jiných částech Mauricia a v budoucnu i v jiných částech světa. V oblasti ochrany a obnovy korálových útesů by se tak projekt mohl stát průkopníkem.  

Umělá inteligence pomáhá také s ochranou jaguárů v mexickém Yucatánu. Kombinace infračervených kamer, zařízení pro monitorování zvuku, cloudové technologie a umělé inteligence slouží primárně k vyhodnocování akustických a vizuálních dat. Ta napomáhají vědcům identifikovat a pochopit životní cyklus 25 odlišných druhů, včetně ohroženého severoamerického jaguára, který je klíčovým pro celkové zdraví ekosystému. Díky technologiím je tak možné získat přesnější informace o vývoji tamní populace této vzácné šelmy.

Dlouhodobá prevence a ochrana

Tech4Nature se ale nezaměřuje na jednotlivé projekty v různých koutech planety, naopak se snaží zavést udržitelné mechanismy, které mohou sloužit řadu let. Tato snaha je o to důležitější vzhledem k momentální alarmující enviromentální situaci. WWF Living Planet Report 2022 zjistil, že od roku 1970 se globální populace volně žijících živočichů snížily o ohromujících 69 %. Obnova mokřadů, lesů, mořských i horských ekosystémů a druhů je proto životně důležitá pro řešení ztráty biologické rozmanitosti. V rámci iniciativy navazuje Huawei spolupráce a spojení s lokálními subjekty, které se mohou do aktivit na ochranu a rehabilitaci zapojit.

ochrana přírody Huawei Tech4Nature jaguar Yucatan

„Spolupráce mezi veřejnými institucemi a soukromým sektorem je z hlediska úspěchu při řešení složitých environmentálních problémů stále nezbytnější,“ řekl James Hardcastle, vedoucí týmu chráněných území IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody). „Máme příležitost využívat technologické inovace a začlenit je do opatření na ochranu našich ekosystémů. Projekt je příkladem toho, že spolupráce a integrace jsou cestou k zastavení úbytku biologické rozmanitosti.“

Ochrana divoké přírody v Evropě

Tech4Nature realizuje projekty také v Evropě, kde je podle nejnovějších údajů EU ve špatném stavu až 81 % přírodních lokalit. Přispívá k tomu neudržitelná podoba průmyslu, zemědělské výroby i lesnictví, rozrůstání měst a znečištění. To vše má vliv na drastický pokles evropské biologické rozmanitosti.

V rámci několika projektů se i v Evropě zapojují moderní technologie do ochrany ohrožených lokalit a živočichů. Například v Itálii chrání technologie Nature Guardian několik vzácných mokřadů, jež jsou hnízdišti mnoha ptačích druhů a domovem dalších vzácných živočichů.

Prostřednictvím „strážců“, tedy detektorů poháněných solárními kolektory, se shromažďují zvuková data, která jsou bezdrátovým spojením posílána do cloudu. Zde se pomocí modulu s použitím umělé inteligence, který je vytrénovaný na rozpoznávání určitých zvuků, okamžitě vyhodnocují. Když je detekována hrozba – například zvuk výstřelů pytláků nebo nákladních automobilů a motorových pil, které indikují nelegální těžbu dřeva – je prostřednictvím aplikace odeslána výstraha na telefony strážců parku téměř v reálném čase. Shromážděné zvuky zvířat zase slouží výzkumníkům ke studiu populací zvířat.

ochrana přírody Huawei Tech4Nature poslouchání velryb Yucatan

Na jižním pobřeží Irska, kudy putuje třetina světových kytovců, spolupracuje Huawei od března 2021 s ORCA Ireland (Ocean Research & Conservation Association) na nasazení inovativní akustické technologie. Autonomní podvodní mikrofony zde poskytují podklady pro systémy vyhodnocení zachycených signálů s podporou umělé inteligence. Výzkumníci nyní mohou sledovat velryby a analyzovat obrovské množství dat, aby lépe pochopili chování kytovců, jejich migraci a sezonní trendy.

Enviromentální problematika je jedním z hlavních témat této doby. Klimatická změna, nezodpovědná těžba, pytláctví a další faktory mají zásadně negativní dopad na přírodu v globálním měřítku. Moderní technologie mohou být účinným nástrojem pro ochranu živočichů i celých ekosystémů. Projekty iniciativy Tech4Nature jsou toho jasným důkazem.

 Zdroj a foto: Huawei, Tech4Nature

Podívejte se i na další zajímavé články na webu IT Revue v rubrikách Hardware, Software, Elektronika nebo Ostatní. IT Revue můžete sledovat i na Facebooku nebo Instagramu.